PSTRUHAŘSTVÍ - RYBÁŘSKÁ BAŠTAO nás
 

Pstruhařství vzniklo v roce 1970 na řece Černé Opavě pramenící v rašeliništi Rejvíz. Řeka protéká chráněnou krajinnou oblastí, což je zárukou kvalitní, nezávadné vody ve které je chov lososovitých ryb prováděn. V současné době je zde odchovávána násada a tržní ryba pstruha amerického duhového - místní forma. Pstruhařství pracuje jako rodinná farma.

 
Nabízíme :
  • celoroční prodej lososovitých ryb